Porady-ToMa.net » Artykuły


Mozilla Firefox 1.0 ju? jest
Beyzi
Mozilla Foundation zaprezentowa?a wersj? 1.0 RC1 przegl?darki Internetowej Firefox.
Jak informuje producent nowe oprogramowanie charakteryzuje si? wi?ksz? wydajno?ci?, bezpiecze?stwem oraz ulepszonym interfejsem graficznym (r?wnie? w j?zyku polskim).
Przegl?darka dost?pna jest na serwerze FTP projektu Mozilla.Copyright © 1999 - 2019 PORADY ToM'a
Wszelkie prawa zastrzeĹźone.