Porady-ToMa.net » Artykuły


Dziura w WinAmp'ie
Beyzi
W Winampie odkryto "dziur?", kt?ra umo?liwia przej?cie kontroli nad systemem. Luka wyst?puje w pliku in_cdda.dll i pozwala na doprowadzenie do tzw. przepe?nienia bufora. Wystarczy odpowiednio spreparowany plik playlisty M3U."Dziur?" oceniono jako "krytyczn?" po tym, jak odkryto, ?e dosz?o do jej wykorzystania w praktyce przez haker?w. Wiadomo, ?e wyst?puje w wersjach 5.05 oraz 5.06. Nara?one mog? by? tak?e wcze?niejsze wersje Winampa. Dop?ki nie zostanie opublikowana poprawka, jedynym rozwi?zaniem jest nie otwieranie plik?w CDA i M3U, kt?rych nie utworzy?e? osobi?cie.

Copyright © 1999 - 2019 PORADY ToM'a
Wszelkie prawa zastrzeĹźone.