Porady-ToMa.net » Artykuły


Mozilla Thunderbird 1.0 ju? jest!!!
ToM
Mozilla ju? wypu?ci?a wersje 1.0 swojego klienta pocztowego. Thunderbird jest ca?kowicie darmowym klientem poczty i grup dyskusyjnych. Dost?pny jest w wersjach dla system?w Windows, GNU/Linux i Mac OS X. Jest najmniejszym a zarazem najszybszym programem pocztowym.Oferuje m.in.:
* filtr niechcianej poczty
* mo?liwo?? zmiany schematu (sk?rki)
* wy?wietlanie ikonek emocji (emotikon) w czytanych wiadomo?ciach
* obs?uga kana?ow RSS i ATOM
* grupowanie wiadomo?ci
* rozbudowane mo?liwo?ci wyszukiwania
* wbudowane sprawdzanie pisowni
* dostosowywalne paski narz?dzi
* ?atwe zwi?kszanie mo?liwo?ci programu przy pomocy rozszerze?
* wi?ksze bezpiecze?stwo
* ...i wiele innych!


Mo?na go pobra? ze strony producenta www.mozilla.org lub spolszczon? wersje ze strony www.thunderbird.pl
Polecamy!!!

Copyright © 1999 - 2019 PORADY ToM'a
Wszelkie prawa zastrzeĹźone.