Porady-ToMa.net » Artykuły


Tani Office 2003
Beyzi
APN Promise oferuje pakiet Microsoft Office 2003 PL do zada? domowych w cenie 430 z?. Pakiet sk?ada si? z aplikacji: Word 2003, Excel 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003 i przeznaczony jest dla nauczycieli, student?w oraz uczni?w. Do zestawu do??czona jest myszka Microsoftu. Promocja wa?na jest do 31 grudnia br. lub do wyczerpania zapas?w.Licencja programu pozwala na zainstalowanie pakietu na trzech stanowiskach i u?ytkowanie go do cel?w prywatnych i zwi?zanych z nauk? przez wszystkich wsp??domownik?w. Licencja jest wieczysta i nie wygasa po zako?czeniu nauki lub pracy akademickiej. Aby zakupi? pakiet, nale?y spe?nia? warunki u?ytkownika edukacyjnego lub pozostawa? z tak? osob? we wsp?lnym gospodarstwie domowym.

Copyright © 1999 - 2019 PORADY ToM'a
Wszelkie prawa zastrzeĹźone.