Porady-ToMa.net » Artykuły


Nieszczelne okna
Beyzi
Symantec ostrzega przed kolejnymi krytycznymi lukami odkrytymi w systemie Windows umo?liwiaj?cymi przepe?nienie stosu i przej?cie kontroli nad zaatakowanym komputerem.
Problemy dotyczy wi?kszo?ci wersji Windows, w tym NT, XP, 2000 oraz Servera 2003.Venustech Security Labs odkry?o luk? w pliku winhlp32.exe. Wystarczy nak?oni? u?ytkownika do pobrania i uruchomienia spreparowanego odpowiednio pliku Pomocy, by przej?? jego komputer.

Inna luka wyst?puje w funkcji LoadImage, odpowiedzialnej za pobieranie ikon Pulpitu, kursor?w oraz bitmap. Tak?e w tym wypadku uruchomienie przygotowanego przez haker?w pliku mo?e przynie?? op?akane skutki.

Wkr?tce Microsoft powinien opublikowa? stosowne poprawki, tymczasem zalecamy zachowanie szczeg?lnej ostro?no?ci przy pobieraniu plik?w stanowi?cych zagro?enie.

Copyright © 1999 - 2019 PORADY ToM'a
Wszelkie prawa zastrzeĹźone.