Porady-ToMa.net


Windows posiada wszystkie elementy potrzebne, aby połączyć się z Internetem za pośrednictwem modemu. Konfiguracja połączenia dla większości dostawców usług Internetowych jest niemal identyczna. Różnią się jedynie niektóre informacje, które należy podać (numer telefonu, adresy DNS itp.), a które piwinien dostarczyć Ci Twój ISP (Internet System Provider - dostawca usług internetowych).
 

Spis Treści:
Tworzenie i optymalizacja połączenia
Poprawa stabilności połączenia

Tworzenie i optymalizacja połączenia

Windows 9x, Me:

Do połączenia niezbędny jest zainstalowany element o nazwie Dial Up Networing. Wybierz kolejno Panelu sterowania | Dodaj/Usuń programy | Instalator Windows | Komunikacja i upewnij się, iż jest on zaznaczony.

Wróć do Panelu sterowania i wybierz Sieć. Do połączenia za pośrednictwem modemu wymagane są tylko dwa składniki: Karta Dial-Up i protokół TCP/IP, ale warto też zainstalować składnik o nazwie Klient sieci Microsoft Network (lub Microsoft Family Logon). Jeśli któregoś brakuje, kliknij na Dodaj..., wybierz typ składnika sieciowego i odszukaj odpowiedni składnik. Producentem wszystkich wymaganych składników jest Microsoft.

TP S.A. - dane połączenia

numer telefonu: 0202122
nazwa użytkownika: ppp
hasło: ppp
DNS: pobierz automatycznie

Dla pakietów internetowych TP login i hasło uzyskuje się w drodze rejestracji, zaś numer telefonu to 0202130

Przejdź do okna Mój komputer | Dial-Up Networing. Jeśli kreator nowego połączenia nie uruchomił się automatycznie wybierz Utwórz nowe połączenie. Podaj dowolną nazwę dla nowego połączenia, a następnie numer do swojego ISP, Kliknij na OK i Zakończ.

Kliknij teraz prawym klawiszem nowo utworzone połączenie i wybierz Właściwości. Na zakładce Typy serwerów powinny być zaznaczone tylko 2 pozycje: Włącz kompresję programową, oraz TCP/IP. Kliknij na Ustawienia TCP/IP... i - jeśli Twój ISP tego wymaga - zaznacz pozycję Podaj adresy serwera nazw (DNS) oraz wprowadź odpowiednie adresy (jeśli ich nie znasz, możesz spróbować pozostawić domyślnie wybraną pozycję Uzyskaj adresy serwera DNS automatycznie). Pozycje Użyj kompresji nagłówka IP oraz Użyj domyślnej bramki w zdalnej sieci powinny być zaznaczone. Zamknij wszystkie okna klikając na OK.

Z Panelu sterowania wybierz Modemy, zaznacz swój modem i kliknij Właściwości. W polu Maksymalna prędkość ustaw prędkość swojego modemu. Przejdź na zakładkę Połączenie. Jeśli jesteś podłączony do szybkiej centrali, możesz wyłączyć opcję Czekaj na sygnał przed wybraniem numeru. Kliknij na Zaawansowane i upewnij się, iż w sekcji Użyj kontroli transmisji ustawione jest Sprzętowej (RTS/CTS). Zamknij wszystkie okna klikając na OK.

W Panelu sterowania wybierz System | Menadżer urządzeń i rozwiń gałąź Porty (COM & LPT). Zaznacz port, na którym znajduje się modem i kliknij Właściwości. Na zakładce Ustawienia portu pod pozycją Bitów na sekundę ustaw 115200. Kliknij następnie na Zaawansowane i suwak Buforu wejściowego przesuń maksymalnie w prawo (duży). Zamknij wszystkie okna klikając na OK.

Microsoft Windows XP:

Przejdź do Panelu sterowania i wybierz kolejno Połączenia sieciowe i internetowe | Połączenia sieciowe | Utwórz nowe połączenie. Uruchomiony zostanie kreator, w którym:

 • na pytanie Co chcesz zrobić? odpowiedz Połącz z Internetem,
 • na pytanie Jak chcesz się łączyć z Internetem? odpowiedz Konfiguruj moje połączenie ręcznie, a następnie Połącz używając modemu telefonicznego,
 • wprowadź dowolną nazwę dla połączenia,
 • wprowadź numer telefonu swojego ISP,
 • wprowadź nazwę i hasło dostarczone przez ISP.

Kreator utworzy połączenie i od razu podejmie próbę połączenia się z siecią. W oknie połączenia kliknij na Właściwości i:

 • na zakładce Sieć, w polu To połączenie wykorzystuje następujące elementy: zaznacz Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij na Właściwości.
 • jeśli Twój ISP wymaga ręcznego podania adresów serwerów DNS zaznacz pozycję Użyj następujących adresów serwerów DNS i wprowadź odpowiednie adresy. Jeśli ich nie znasz, możesz spróbować pozostawić domyślnie wybraną pozycję Uzyskaj adresy serwera DNS automatycznie,
 • kliknij na zaawansowane i upewnij się, iż opcja Użyj kompresji nagłówka IP jest zaznaczona,
 • zatwierdź zmiany klikając na OK.

W Panelu sterowania wybierz Drukarki i inny sprzęt | Opcje telefonu i modemu, a następnie:

 • na karcie Modemy zaznacz swój modem i kliknij Właściwości. Na karcie Modem sprawdź maksymalną szybkość portu (powinno być 115200) i - jeśli podłączony jesteś do w miarę szybkiej centrali - usuń zaznaczenie przy Czekaj na sygnał przed wybraniem numeru,
 • na karcie Zaawansowane wybierz Zaawansowane ustawienia portu i upewnij się, iż oba suwaki przesunięte są maksymalnie w prawo. Klikając na OK powróć do poprzedniego okna,
 • wybierz Zaawansowane preferencje domyślne. Na karcie Ogólne: Szybkość portu powinna wynosić 115200.
 • Protokół danych domyślnie ustawiony jest na Standardowe EC. W takiej sytuacji modem negocjuje na początku połączenia metodę korekcji błędów. Po przełączeniu na Wymuszone EC modem pominie negocjacje i będzie próbował korzystać z metody v.42. Obecnie znakomita większość modemów dostępowych wykorzystuje właśnie tę metodę korekcji błędów, dlatego wymuszenie EC powinno przyspieszyć nieco proces nawiązywania połączenia. Jeśli jednak modem dostępowy nie obsługuje tej metody nawiązanie połączenia stanie się niemożliwe.
  kompresja danych powinna być włączona.
  Sterowanie przepływem powinno być ustawione na Sprzęt.
 • Zatwierdź wszystkie zmiany klikając na OK.

Poprawa stabilności połączenia

 1. Jeśli jesteś posiadaczem szybkiego modemu, a po wybraniu numeru modem nie zaczyna "rozmawiać" z serwerem, spróbuj dodać po numerze telefonu 2-3 przecinki (0202122,,,). Niektóre stare modemy dostępowe (na szczęście jest ich już niewiele) po prostu nie nadążają za szybkimi modemami użytkowników. Przecinek wymusza oczekiwanie (ok. 1 sek.). Dzięki przecinkom po numerze modem po prostu "poczeka" na wolniejszy modem providera. Po nawiązaniu połączenia dalsza komunikacja powinna przebiegać bez przeszkód.
   
 2. Jeśli do zerwania połączenia dochodzi po prawidłowym nawiązaniu połączenia, możesz spróbować wymusić na modemie oczekiwanie, nawet w przypadku całkowitego zaniku sygnału.

  Windows 9x: w Panelu sterowania wybierz Modemy, zaznacz swój modem i wybierz Właściwości. Na zakładce Połączenie kliknij Zaawansowane i w polu Dodatkowe ustawienia wpisz : S10=50.
  Windows XP: w Panelu sterowania wybierz Drukarki i inny sprzęt | Opcje telefonu i modemu, na karcie Modemy, zaznacz swój modem i wybierz Właściwości. Na zakładce Zaawansowane w polu Dodatkowe polecenia inicjujące wpisz: S10=50.

  Dzięki temu wpisowi, po zaniku sygnału modem będzie czekał przez pięć sekund zanim zerwie połączenie. Stabilność połączenia powinna ulec znacznej poprawie.Piotr Bawolski (Beyzi)
listopad 2001
aktualizacja: listopad 2004


Copyright © 1999 - 2019 PORADY ToM'a
Wszelkie prawa zastrzeĹźone.