Porady-ToMa.net » Porady » Kłopoty z zamykaniem Windows 98 SE


To częsty temat w pytaniach. Patch można pobrać ze strony MS Windows 98 SE Shutdown suplement, lub z polskiego serwera: 4756pl8.exe (ok. 0.5 MB). Jest to patch do polskiego Windows 98 SE.

Dlaczego czasem trudno zakończyć pracę Windows 98 SE? Poniższe informacje pochodzą ze strony http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q238/0/96.ASP


Procedury

Przy zamykaniu systemu Windows 98 SE wykonuje następujące procedury:

 • kończy wszystkie operacje zapisu na dysk
 • czyści plik wymiany
 • uruchamia procedury zamykające wszystkie działające programy
 • przełącza sterowniki z trybu chronionego w tryb rzeczywisty.

Jeśli proces zamknięcia Windows 98 SE nie przebiega prawidłowo, to objawia się zawieszeniem komputera podczas wyświetlania komunikatu "Poczekaj na zamknięcie systemu" lub pustym ekranem z migającym kursorem. Problemy z zamykaniem mogą być wynikać z następujących powodów:

 • w trybie rzeczywistym karta graficzna nie ma przypisanego przerwania,
 • zwykła aplikacja lub program pozostający stale w pamięci (TSR) nie został prawidłowo zakończony,
 • został załadowany sterownik niekompatybilny, uszkodzony lub powodujący konflikty z innymi sterownikami,
 • uszkodzony jest plik dźwiękowy odtwarzany przy zamykaniu systemu,
 • jakiś komponent sprzętowy jest uszkodzony lub został nieprawidłowo skonfigurowany,
 • konfiguracja BIOS-u jest niewłaściwa,
 • niewłaściwej konfiguracji APM (Advanced Power Management) lub ACPI (Advanced Configuration and Power Interface),
 • w Rejestrze systemowym aktywny jest klucz Fast Shutdown.

Uwaga: System Windows 98 SE zawiera uaktualnione wersje APM, ACPI i OnNow. Ponadto został usunięty mechanizm Fast Shutdown (zaimplementowany w pierwszej wersji Windows 98), który powodował konflikty z nowymi funkcjami. Mimo tego, że Windows 98 SE zawiera wiele nowych sterowników, nie wszyscy producenci urządzeń mieli szansę na uaktualnienie. W związku z tym część komputerów i urządzeń może wymagać uaktualnienia BIOS-u lub sterowników by w pełni wykorzystać możliwości Windows 98 SE. Usuwanie przyczyn nieprawidłowego zamykania systemu ma dwa etapy:

 • sprawdzenie uruchamianych programów (wyłączenie programów typu TSR uruchamianych w trybie rzeczywistym, wyłączenie programów uruchamianych przy pomocy Autostartu, wyłączenie sterowników urządzeń sprzętowych, które nie są istotnymi elementami systemu),
 • sprawdzenie konfiguracji sprzętowej (istotne są ustawienia BIOS-u i jego wersja; może być konieczne wyłączenie lub usunięcie sprzętu powodującego konflikty lub zainstalowanie poprawionych wersji sterowników).

Sprawdzenie uruchamianych programów

Kontrolę uruchamianych programów można przeprowadzić za pomocą Narzędzia konfiguracji systemu (msconfig.exe). Jeśli system pracujący bez jakichkolwiek programów uruchamianych automatycznie pozwala się zamknąć prawidłowo, to używając Narzędzia konfiguracji systemu można określić jaki program powoduje konflikty. Dodatkowe informacje zawarte są w dwóch dokumentach:

Q192926 How to Perform Clean-Boot Troubleshooting for Windows 98
Q188867 Troubleshooting Windows 98 Startup Problems and Error Messages
Sprawdzenie konfiguracji sprzętowej

Do sprawdzenia konfiguracji sprzętowej należy użyć Menedżera urządzeń z Panelu Sterowania. W danym profilu sprzętowym trzeba wyłączyć wszystkie urządzenia w następujących gałęziach:

 • karty graficzne,
 • karty sieciowe,
 • klawiatura,
 • kontrolery dysku twardego,
 • kontrolery dźwięku, wideo i gier,
 • kontrolery SCSI,
 • kontrolery stacji dyskietek,
 • mysz,
 • porty,
 • urządzenia PCMCIA.

Po zaakceptowaniu zmian należy zamknąć system. Jeśli problem został rozwiązany, to należy włączyć urządzenia wcześniej zablokowane kontrolując na bieżąco, czy nie powodują konfliktów między sobą. Włączenie urządzeń powinno się odbywać w następującej kolejności:

 • porty COM,
 • kontrolery dysku twardego,
 • kontrolery stacji dyskietek,
 • pozostałe urządzenia.

Po zaakceptowaniu zmian należy zamknąć system. Jeśli problem nie został rozwiązany, to trzeba uruchomić program Sterownik automatycznego pomijania (asd.exe).
Więcej informacji w dokumencie Description of the Automatic Skip Driver Agent (Asd.exe) Tool Q186588.

Jeśli uda się zlokalizować komponent odpowiedzialny za nieprawidłowe zamykanie systemu, to trzeba zainstalować nowe sterowniki oraz uaktualnić firmware (jeśli jest taka możliwość).

Kilka znanych przyczyn nieprawidłowego zamykania systemu.
 1. Sterowanie przerwaniami (IRQ Steering)
  Sterowanie przerwaniami to mechanizm pozwalający na wykorzystanie jednego przerwania przez kilka urządzeń PCI jednocześnie. Jeśli BIOS nie jest w pełni podatny na sterowanie w taki sposób lub jest niewłaściwie skonfigurowany, to nawet gdy mechanizm nie jest używany, może to powodować kłopoty z zamykaniem systemu. Żeby wyłączyć Sterowanie przerwaniami należy w Menedżerze urządzeń w gałęzi Urządzenia systemowe odszukać Magistralę PCI, po czym na zakładce Sterowanie przerwaniami (IRQ) odznaczyć pole Użyj sterowania przerwaniami (IRQ). Po restarcie komputera należy jeszcze raz zamknąć system. Jeśli proces przebiegł prawidłowo, to oznacza konieczność zmian w ustawieniach BIOS-u lub potrzebę uaktualnienia BIOS-u.
 2. BIOS typu Plug and Play
  W pewnych przypadkach komunikacja między BIOS-em a Windows przy zamykaniu systemu nie przebiega poprawnie. Windows 98 SE pozwala na przeprowadzenie testu polegającego na wyłączeniu mechanizmu Plug and Play (tylko i wyłącznie do celów testowych, bo pewne urządzenia mogą w ogóle się nie uruchomić). W tym celu po starcie systemu należy wybrać "Tylko wiersz poleceń", przejść do katalogu :\Windows\System i zmienić nazwę pliku z bios.vxd na np. bios.old (po teście należy przywrócić pierwotną nazwę). Po tej zmianie trzeba zresetować komputer i pozwolić, żeby Windows uruchomił się w normalnym trybie. Jeśli teraz zamknięcie systemu przebiegnie poprawnie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przyczyną wcześniejszych nieprawidłowości jest BIOS. Rozwiązaniem jest jego uaktualnienie.
 3. NVRAM/ESCD
  Pewne specyficzne ustawienia są zapisywane przez BIOS i Windows podczas procesów startu i zamykania systemu. Jeśli coś przebiega nieprawidłowo, to mogą pojawić się problemy z zamykaniem systemu. Żeby wyłączyć Uaktualnianie NVRAM/ESCD należy w Menedżerze urządzeń w gałęzi Urządzenia systemowe odszukać BIOS typu Plug and Play, po czym na zakładce Ustawienia zaznaczyć pole Wyłącz uaktualnianie NVRAM/ESCD.
 4. Fast Shutdown
  Narzędzie konfiguracji systemu zawiera opcję pozwalającą na wyłączenie mechanizmu Fast Shutdown. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, to Windows 98 SE może się restartować zamiast zamykać. Rozwiązaniem tego problemu jest zmiana wartości FastReboot z 1 na 0 w następującym kluczu systemowym: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown
WINDOWS 98 SECOND EDITION SHUTDOWN SUPPLEMENT

Jeśli nie pomogła żadna z metod opisanych powyżej, Microsoft zaleca zastosowanie uaktualnienia pod nazwą Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement.
Można je pobrać ze strony WURecommended/S_WUFeatured/Win98SE/Default.asp



Por@da ToM'a

Strony pomocy technicznej Microsoftu http://support.microsoft.com/ zawierają mnóstwo użytecznych informacji dla użytkownika produktów tej firmy. Jednak otwieranie ich to często prawdziwa udręka i strata czasu. Jeśli znasz odsyłacz do interesującego tematu możesz daną stronę otrzymać automatycznie do własnej skrzynki e-mail. Wiedziałeś o tym?

Na przykład pod adresem http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q126/4/49.asp znajdziesz przydatny spis WSZYSTKICH skrótów klawiszowych w Windows 95/98. Wystarczy, że wyślesz e-mail na adres mshelp@microsoft.com z wpisanym kodem artykułu. Z adresu Q126/4/49.asp usuń ukośniki i otrzymasz kod Q126449, który należy wpisać w polu Temat. I to wszystko. Po jakimś czasie (np. po godzinie) otrzymasz do skrzynki zawartość strony. Warto spróbować!



()

aktualizacja:


Copyright © 1999 - 2019 PORADY ToM'a
Wszelkie prawa zastrzeĹźone.