Porady-ToMa.net » Porady » Szybko¶ć w Windows - 1/2


Jeśli podczas defragmentacji dysku uaktywni się wygaszacz ekranu, może on znacznie spowolnić, a niekiedy wręcz uniemożliwić defragmentację. Co zrobić, by wygaszacz ekranu nie uruchamiał się w czasie defragmentacji?

Możemy wprawdzie przed każdą defragmentacją wyłączać wygaszacz ekranu w oknie Panel sterowania | Ekran. Możemy również na czas pracy defragmentatora pozostawać rozwinięte Menu Start. Jest jednak znacznie wygodniejszy sposób.

 1. uruchom Edytor Rejestru,
 2. przejdź do klucza HKEY_CURRENT_USER | Software | Microsoft | Windows | CurrentVersion | Applets,
 3. utwórz nowy klucz o nazwie Defrag (kliknij prawym klawiszem na Applets, wybierz Nowy | Klucz, wpisz Defrag i naciśnij [Enter]),
 4. w utworzonym kluczu utwórz kolejny, o nazwie Settings,
 5. w utworzonym kluczu Settings utwórz kolejny - DisableScreenSaver,
 6. zaznacz ostatnio utworzony klucz (DisableScreenSaver), w prawym oknie kliknij dwukrotnie wartość (Domyślna) i w pole Dane wartości wprowadź yes. Kliknij OK i zamknij Edytor Rejestru.
Jeśli chcesz oszczędzić sobie "grzebania" w rejestrze, ściągnij i wczytaj ten plik: defrag.reg.
Od tej pory podczas pracy Defragmentatora wygaszacz ekranu nie będzie uruchamiany.

Możesz przyspieszyć proces defragmentacji dysków korzystając z małego pliku znajdującego się na płycie instalacyjnej Windows 98. Sztuczka polega na przeprowadzeniu defragmentacji jeszcze przed wczytaniem do pamięci programów rezydentnych. Plik o którym mowa (Defrag.inf) znajdziesz w katalogu \Tools\Mtsutil. Kliknij go prawym klawiszem myszy i wybierz Instaluj. Po ponownym uruchomieniu systemu przeprowadzona zostanie defragmentacja dysku, po czym system powróci do ustawień standartowych.


W Windows Me wreszcie dopracowano defragmentator dysków. Teraz działa on naprawdę szybko. Co ciekawe defrag.exe z Windows Me znakomicie działa również we wcześniejsych wersjach systemu (nie dotyczy Windows 2000). Jeśli chcesz więc naprawdę szybko defragmentować dyski pod Windows 9x podmień w katalogu Windows plik defrag.exe na analogiczny z Windows Me. Kożyści widoczne są "gołym okiem".

Autor: Gregory P.


Gdy z rejestru usuwane są wpisy (np. podczas deinstalacji programów), nie są one wymazywane, lecz oznaczane jako aktywne. Okresowe przeczyszczenie rejestru przyspiesz jego przeglądanie, a więc i prace systemu.

Powinieneś zacząć od skożystania z jakiejś aplikacji usuwającej z rejestru zbędne wpisy (polecam RegCleaner'a i Regfix). Przebieg defragmentaci zależy od SO:

Windows 95
Uruchom komputer w trybie MSDOS i wydaj kolejno polecenia:

cd windows
smartdrv /n
regedit /e rejestr.reg
attrib -h -r system.dat
attrib -h -r user.dat
regedit /c rejestr.reg

Uruchom ponownie komputer.

Windows 98/Me
Uruchom system w trybie MSDOS (w Windows Me skorzystaj z dyskietki startowej) i wydaj polecenie:

scanreg /fix

Dalej postępuj wg wskazówek. Po zakończeniu uruchom ponownie komputer.


Wirtualna pamięć podręczna służy do przechowywania odwołań do plików na dysku twardym. Windows zarządza jej rozmiarem dynamicznie. Niekiedy może to niestety negatywnie wpłynąć na wydajność systemu. Warto "podpowiedzieć" systemowi, ile pamięci operacyjne ma przeznaczyć na ten cel.

 1. otwórz Edytor systemowy (Start | Uruchom... | sysedit)
 2. wybierz okienko system.ini
 3. odszukaj sekcję o nazwie [vcache]. Jeśli nie istnieje, dopisz ją na samym dole
 4. pod nazwą sekcji dopisz następujące wiersze:

  MinFileCache=0
  MaxFileCache=4096

  Jeśli masz min. 64 MB RAM możesz przeznaczyć nieco więcej pamięci na wirtualną pamięć podręczną. Zamiast 4096 śmiało możesz wpisać 8192

 5. uruchom ponownie Windows


W oknie Mój komputer kliknij prawym klawiszem myszy na ikonę dysku wymiennego (np. dyskietki). Znajdziesz tam niezwykle przydatną pozycję Kopiuj dysk.... Umożliwia ona proste i szybkie wykonanie kopii dowolnego wysku wymiennego. Bez problemu "sklonujesz" teraz np. dyskietkę i zrobisz to znacznie szybciej, niż ręcznie kopiując dane na dysk twardy i z powrotem - na drugą dyskietkę.


Po wykonaniu wielu wskazówek trzeba zrestartować Windows, po to żeby zobaczyć ich efekt. Jeśli wprowadzane zmiany dotyczą tylko powłoki Windows (interfejsu graficznego), można to zrobić o wiele szybciej. Pokażemy Wam jak zmusić Exploratora by ponownie uruchomił się, wczytując jednocześnie zmodyfikowane przez nas składniki.
Wystarczy wcisnąć kombinację naszych ulubionych i najczęściej używanych klawiszy, czyli [Ctrl] + [Alt] + [Delete]. Pojawi się (także nasze ulubione) okienko o nazwie Zamknij program. Zaznaczamy w nim pozycję Explorer i klikamy na przycisk Zakończ zadanie. W tej chwili powinno się pokazać standardowe okienko potwierdzające zamykanie systemu, ale my tym razem w tym oknie nie klikamy na Tak, lecz na Anuluj (lub Nie w starszych wersjach systemu). Ukaże się nam pulpit, z tym że po kilku sekundach zobaczymy kolejne okienko, w którym będzie napisane coś takiego: "Program nie odpowiada. Może być zajęty...". My klikamy na przycisk Zakończ zadanie, a Explorator załaduje się ponownie razem z naszymi ustawieniami.


Możesz sprawić, by system sprawniej wyświetlał Menu Start, i inne rozwijane listy.

I. Kolejne gałęzie menu pojawiają się z pewnym opuźnieniem. Możemy to jednak zmienić:

 1. uruchom Edytor rejestru
 2. przejdź do klucza HKEY_CURRENT_USER | Control Panel | desktop.
  W pozycji MenuShowDelay określony jest czas (w mikrosekundach), po którym rozwijana jest kolejna gałąź menu.
 3. kliknij dwukrotnie na pozycji MenuShowDelay i wpisz nową wartość.
 4. zamknij Edytor rejestru i uruchom ponownie Windows

II. Jeśli nie bawi Cię efekt rozwijających się list wyboru i gałęzi menu, możesz go wyłączyć.
W tym celu:

 1. wywołaj okno Właściwości Ekranu (kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie, z menu wybierz Właściwości)
 2. na zakładce Efekty, "odhacz" pozycję Animacja okien, menu i list
 3. zatwierdź zmiany klikając na OK


Zamykanie Windows przez wybranie Start | Zamknij nie jest zbyt wygodne. Znacznie szybciej i wygodniej jest posłużyć się następującą sekwencją: [Alt]+[Ctrl]+[Delete], a następnie Zamknij system ([Alt]+[M]). Inną wyjściem jest posłużenie się specjalnymi skrótami.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na wolne miejsce pulpitu i wybierz polecenie Nowy | Skrót. W oknie wpisz jedno z wybranych z tabelki poleceń i kliknij na przycisk Dalej. W następnym oknie określ nazwę (sugerowaną w tabeli bądź dowolną własną) dla skrótu i kliknij na przycisk Zakończ. Na pulpicie możesz zgromadzić w ten sposób kolekcję skrótów na różną okazję.

Sposoby zamykania Windows 98
Komenda Opis Sugerowana nazwa
Rundll32 shell32.dll,SHExitWindowsEx 0 Wylogowanie Wyloguj
Rundll32 shell32.dll,SHExitWindowsEx 1 Zamknięcie Windows Zamknij
Rundll32 shell32.dll,SHExitWindowsEx 2 Ponowne uruchomienie Uruchom ponownie
Rundll32 shell32.dll,SHExitWindowsEx 4 Wymusza zamknięcie programów Wymuś zamknięcie programów
Rundll32 shell32.dll,SHExitWindowsEx 5 Wymusza zamknięcie programów i Windows Wymuś i zamknij
Rundll32 shell32.dll,SHExitWindowsEx 6 Wymusza zamknięcie programów i restartuje Wymuś i uruchom ponownie
Runonce -q Opóźnione (15 sek.) ponowne uruchomienie Opóźniony restart
Sposoby zamykania Windows 95
rundll.exe user,ExitWindows Zamknięcie Windows Zamknij
rundll.exe user,ExitWindowsExec Uruchom ponownie Restart

Jest jeszcze jedena komenda, działająca zarówno w Windows 95 jak i 98. Jest to polecenie rundll32 krnl386.exe,exitkernel. Powoduje ona bezwarunkowe, natychmiastowe zamknięcie systemu. Działa znacznie szybciej niż komendy przedstawione powyżej, jednak w niektórych komputerach (zwłaszcza w laptopach) może ona zawieszać system. Stosować rozważnie.

Tak utworzony skrót możemy umieścić w dowolnym miejscu, czy to w menu Start, pasku szybkiego uruchamiania, czy na pulpicię. Możemy również przypisać konkretnym poleceniom skróty klawiaturowe. Kliknij więc odpowiednie polecenie prawym klawiszem myszy i wybierz Właściwości. Na zakładce Skrót w polu Klawisz skrótu możesz określić stosowną kombinację klawiszy. Zmiany potwierdź klikając na OK.
Uwaga: przypisany skrót nie może pokrywać się z innymi skrótami w systemie/programach.


Windows standardowo rozwija/zwija okna w sposób sprawiający wrażenie animacji. Gdy na przykład klikniemy na ikonę programu znajdującego się na pasku zadań, to okno programu nie otworzy się natychmiast, lecz przez chwilę będziemy obserwowali na ekranie powiększające się okno. Ten efekt animacji może być niewskazany w wolniejszych komputerach, a i na mocniejszym komputerze odczujemy ulgę po wyłączeniu animacji. Nie jest to wcale takie trudne:

 1. uruchom Edytor Rejestru
 2. przejdź do klucza HKEY_CURRENT_USER | Control Panel | Desktop | WindowMetrics
 3. odszukaj pozycję MinAnimate. Jeśli jej nie ma, utwórz ją (kliknij prawym klawiszem myszy w prawym oknie, wybierz Nowy | Wartość ciągu i wpisz MinAnimate)
 4. zmień wartość tej pozycji na 0 (kliknij ją dwukrotnie, wciśnij [0] - zero i kliknij Ok)
 5. zamknij Edytor rejestru i uruchom ponownie komputer
Jeśli nie masz ochoty grzebać w rejestrze, ściągnij i wczytaj ten plik: minanimate.reg

Windows 2000 nadzoruje najważniejsze pliki systemowe i biblioteki dll, a wrazie ich zmiany proponuje przywrócenie oryginalnych. Jak każdy proces, tak i ten zajmuje czas procesora, pamięć operacyjną i miejsce na dysku twardym. Jeśli uważasz, że ta "ochrona" nie jest Ci potrzebna, możesz bez problemu ją wyłączyć.
W tym celu uruchom edytor rejestru, przejdź do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE | SOFTWARE | Microsoft | Windows NT | CurrentVersion | Winlogon, odszukaj z prawej strony wartość DWORD o nazwie SFCDisable" (jeśli jej nie ma, należy ją utworzyć) i ustaw ją na ffffff9d. Po ponownym uruchomieniu możesz jeszcze usunąć zawartość katalogu \Winnt\system32\dllcache.


Jeżeli cierpisz z powodu niedostatku pamięci operacyjnej, możesz "trochę" jej zwolnić (ok. 3 MB) pozbywając się pewnego programu domyślnie uruchamianego wraz z systemem. Mowa tu o Zasobniku systemowym (systray.exe). Program ten odpowiedzialny jest za wyświetlanie ikony głośniczka koło zegara oraz za ikonę stanu baterii (w przypadku laptopów). O ile posiadaczom komputerów przenośnych ciężko będzie rozstać się z ikonką stanu baterii, o tyle ikonę startującą okno regulacji głośności można łatwo zastąpić skrótem w Menu Start. Jak go utworzyć? Wybierz Start | Ustawienia | Pasek zadań, następnie na zakładce Programy menu start kliknij Dodaj... Jako wiersz polecenia podaj: C:\WINDOWS\SNDVOL32.EXE. Następnie określ miejsce położenia skrótu oraz jego nazwę i kliknij Zakończ.

A jak pozbyć się Zasobnika?

Windows 95
Uruchom Edytor rejestru, przejdź do klucza: HKEY_LOCAL_MACHINE | SOFTWARE | Microsoft | Windows | CurrentVersion | Run i w oknie po prawej stronie usuń pozycję SystemTray (zaznacz ją i naciśnij [DEL]). Zamknij wszystkie programy i restartuj Windows'a.
Windows 98 / Me
Uruchom Narzędzie konfiguracji systemu (Start | Uruchom... | msconfig). Na zakładce Autostart usuń zaznaczenie przy pozycji SystemTray i/lub Zasobnik systemowy. Zamknij wszystkie programy i restartuj Windows'a.()

aktualizacja:


Copyright © 1999 - 2019 PORADY ToM'a
Wszelkie prawa zastrzeĹźone.