Porady-ToMa.net » Porady » Funkcjonalno¶ć w Windows - 1/2


Tworząc skrót do obiektu system standardowo w nazwie skrótu umieszcza tekst "Skrót do..."
Możemy wyłączyć to "udogodnienie".

Uruchom Edytor rejestru, przejdź do klucza: HKEY_CURRENT_USER | Software | Microsoft | Windows | CurrentVersion | Explorer, w oknie po prawej odszukaj wartość o nazwie Link lub link. Jeżeli jej nie ma należy ją utworzyć (Edycja | Nowy | Wartość binarna). Kliknij na nią dwukrotnie i jako Dane wartości: wprowadź: 00 00 00 00. Kliknij OK, zamknij Edytor rejestru i zrestartuj system.
Możesz też pobrać gotowy plik link.reg (0,1 KB). Po pobraniu kliknij go dwukrotnie i uruchom ponownie komputer.


W Windows 2000 aplet Dodaj/Usuń programy... pozbawiono kilku pozycji dostępnych w innych Windows'ach (m.in. WordPad, Imaging, gry). Nie znaczy to, że aplikacji tych nie można usunąć. By ich nazwy "powróciły" na swoje miejsce wystarczy lekko zmodyfikować plik \Winnt\Inf\sysoc.inf. Otwórz go w notatniku i usuń z niego wszystkie słowa hide. Zajrzyj teraz do okna Dodaj/Usuń programy..., a znajdziesz tam kilka nowych pozycji.


Czasem do edycji/przeglądania plików tego samego typu wykorzystujemy różne programy (np. grafikę zwykle otwieramy w Corelu, ale czasem chcemy ją po prostu obejżeć w Infant View).
Dzięki menu "Wyślij do..." dostępnym po kliknięciu na plik prawym klawiszem myszy, możemy w każdej chwili mieć możliwość szybkiego otwarcia dokumentu w dowolnym programie. Wystarczy dodać dany program do tego menu.

Z menu Start wybierz Uruchom... i wpisz sendto. W katalogu, który się ukaże musisz utworzyć skrót do danego programu. Wybierz więc Plik | Nowy obiekt | Skrót, kliknij Przeglądaj i odszukaj odpowiedni program. W następnym oknie określ nazwę skrótu i kliknij Zakończ.
W ten sposób wzbogaciłeś menu "Wyślij do" o nową pozycję. Od teraz klikając na dany plik prawym przyciskiem myszy i wybierając z tego menu nazwę programu, otworzysz plik w danym programie.


Polecenie Uruchom... dostępne w Menu Start (lub [Win] + R) zwykle służy nam do uruchamiania paru podstawowych programów wchodzących w skład systemu operacyjnego (defrag, msconfig, scandisk itp.). Możemy tu jednak wydać wiele innych poleceń znacznie ułatwiając sobie życie. Oto kilka z możliwości:

 1. adres internetowy - (np. www.porady-toma.net; ftp.cdland.pl) - uruchamia przeglądarkę i otwiera wskazaną stronę
 2. mailto:adres@email - (np. mailto:beyzi@porady-toma.net) - tworzy nową wiadomość email
 3. command - wywołuje wiersz poleceń
 4. ścieżka dostępu - (np. c:\, d:\programy, c:\mojedo~1\list.doc, d:\winamp\winamp) - otwiera wskazany folder, dokument, program
 5. . (kropka) - przywołuje folder Pulpit
 6. .. (dwie kropki) - przywołuje folder w którym zainstalowany jest Windows
 7. sendto - przywołuje folder zawierający pozycje (skróty) wyświetlane w "Wyślij do"
 8. fonts - przywołuje folder Fonts (Czcionki)
 9. temp - przywołuje folder Temp (z plikami tymczasowymi)
 10. iexplore -k http://www.porady-toma.net - ten parametr spowoduje wyświetlenie Por@d ToM'a w "prawdziwym" trybie pełnoekranowym. Aby go zakończyc wciśnij ALT+F4.
To by było na tyle ;)

W przypadku większości aplikacji, po wywołaniu opcji Otwórz bądź Zapisz wylądujesz w katalogu z programem. Możesz jednak dowolnie określić miejsce, do którego program ma Cię przenieść.

Kliknij prawym klawiszem skrót do aplikacji i z menu wybierz Właściwości. Na zakładce Skrót, w polu Rozpocznij w: możesz określić domyślny katalog programu.


Po kliknięciu na ikonę "Eksplorator Windows" z menu Start | Programy domyślnie otwiera się katalog główny dysku C:. Jeśli Ci to nie odpowiada, zmień to.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na "Start" i wybierz "Otwórz". Wejdź teraz do katalogu "Programy", kliknij prawym klawiszem myszy na "Eksplorator Windows" i wybierz "Właściwości". Przyjżyj się polu "Obiekt docelowy" na zakładce "Skrót". Na końcu zobaczysz wpis /n,/e,C:\ .

. To właśnie to "C:\" "mówi" systemowi, iż ma wyświetlić katalog główny dysku C:. Kliknij więc za wpisem i popraw go wg potrzeb (np. /n,/e,C:\Moje dokumenty). Zatwierdź zmiany klikając na "OK".

Standardowo, gdy podwójnie klikniemy na ikonę Mój komputer lub dowolny folder, zostanie utworzone pojedyncze okno zamiast Exploratora Windows. Możemy jednak zmienić to zachowanie systemu.

 1. Kliknij dwa razy na ikonę Mój komputer. Z menu Widok wybierz Opcje folderów... (w Windows 95 Opcje...).
 2. Na zakładce Typy plików odszukaj pozycję Folder, zaznacz ją i kliknij Edytuj
 3. W otwartym oknie kliknij na explore(lub podobnie) i Ustaw jako domyślna.
 4. Zatwierdź zmiany klikając na Zamknij
Gotowe ;)

Po uaktywnieniu klawiatury numerycznej przez wciśnięcie klawisza [Num Lock] możliwe jest wpisywanie znaku separatora dziesiętnego w programach. Gdy więc np. wpisujemy liczbę 12,4 to w polskiej notacji znakiem rozdzielającym część dziesiętną jest przecinek. Jest to więc poprawne ustawienie systemu. Możemy to jednak zmienić.

Przejdź do menu Start | Ustawienia | Panel sterowania | Ustawienia regionalne. Na zakładce Liczba, w polu Symbol dziesiętny możesz zdefiniować, jakiego separatora dziesiętnego chcesz używać - kropki czy przecinka. Zmiany zatwierdź klikając na OK.


Okazuje się, że klawisz [Shift] służy nie tylko do wpisywania WIELKICH liter. Potrafi też wiele innych rzeczy.

 1. Wstrzymanie autostartu CD - przy wkładaniu do komputera płyt CD-ROM często automatycznie uruchamiany jest program znajdujący się na niej. Gdy jest to płyta z muzyką, uruchomi się odtwarzacz CD i rozpocznie odtwarzanie. Jak tego uniknąć? Oczywiście wciskając i przytrzymując klawisz [Shift] podczas wkładania płyty do napędu.
 2. Kontrola grupy "Autostart" - programy (a właściwie skróty do nich) umieszczone w grupie Autostart (Start | Programy | Autostart) uruchamiane są podczas każdego startu Windowsa. Jeśli chwilowo nie chcesz ich uruchamiać, wystarczy przytrzymać klawisz [Shift] podczas startu Windows. Klawisz puść dopiero, gdy na pulpicie zobaczysz wszystkie ikony.
 3. Szybki restart systemu - gdy chcesz szybko zrestartować Windows, z menu Start wybierz Zamknij system, zaznacz Uruchom ponownie komputer i trzymając klawisz [Shift] kliknij OK. System uruchomi ponownie Windowsa pomijając testy POST.
 4. Otwarcie folderu w dwupanelowym Eksploratorze - jeśli klikając podwójnie ikonę Mój komputer (bądź dowolny folder), przytrzymasz kalwisz [Shift] uruchomi się dwuokienny Explorator Windows, a nie standartowe pojedyncze okno.
 5. Otwarcie w "niedomyślnym" ;) edytorze - jeśli klikniesz dowolny plik prawym przyciskiem myszy (najpierw go zaznaczając), przy wciśniętym klawiszu [Shift], menu kontekstowe wzbogacone zostanie o pozycję Otwórz z.... Dzięki niej możesz określić, który program ma być użyty do otwarci danego pliku. Zaznaczając pozycję Do otwierania tego pliku... sprawisz, że dokumenty tego typu zawsze będą otwierane przy pomocy tego programu.
 6. Kasowanie z pominięciem Kosza - jeśli chcesz usunąć plik z pominięciem kosza, wybierając polecenie usuń przytrzymaj klawisz [Shift]. Pliki nie zostaną przeniesione do kosza, lecz natychmiast usunięte.
 7. Zamykanie wszystkich okienek (folderów) jednocześnie - standardowo Windows każdy folder otwiera w nowym oknie. Gdy otworzysz ich kilka, z pewnością zabłądzisz w ich gąszczu. Zamykanie pojedynczo okien to raczej czasochłonny proces. Wystarczy jednak zamykając okno przytrzymać [Shift], by zamknięte zostało aktywne okno wraz z wszystkimi oknami "matkami" (tymi, które otworzyłeś, dochodząc do właśnie zamykanego okna).
 8. Przenoszenie plików między napędami - gdy przeciągasz plik przy pomocy lewego klawisza myszy w nowe miejsce (np. na pulpit), standardowo wykonywana jest operacja kopiowania. Jeśli chcesz, by obiekt został przeniesiony, a nie skopiowany, wciśnij klawisz [Shift] podczas przeciągania danego obiektu.Próbowałeś kiedyś przeciągnąć jakiś element (plik, tekst) do okna znajdującego się aktualnie pod innym oknem? To prostsze niż myślisz.

Chwyć element, który chcesz przemieścić i przesuń go kawałek w dowolnym kierunku. Wciśnij teraz klawisz [ALT] i korzystając z [TAB]'a przeskocz do okna docelowego. Upuść przeciągany element w żądanym miejscu. Jest też inny sposób (nie działa w Windows 95): Chwyć element, który chcesz przeciągnąć i przesuń go nad nazwę programu docelowego na pasku zadań. Przytrzymaj tam przez chwilę przeciągany obiekt, a okno docelowe "wyskoczy" na wierzch. Umieść obiekt w żądanym miejscu.()

aktualizacja:


Copyright © 1999 - 2019 PORADY ToM'a
Wszelkie prawa zastrzeĹźone.