Porady-ToMa.net » Porady » Funkcjonalno¶ć w Windows /Win9x/ - 2/2


Jeśli często kożystasz z "czystego" DOS'a, możesz znacznie uprościć Sobie do niego dostęp. Zastosowanie niniejszych wskazówek przyniesie również inne kożyści: Windows będzie uruchamiał się nieco szybciej. Zwolnimy również trochę pamięci RAM. Poniżej przedstawiam dwa tricki.

Po pierwsze utworzymy proste menu startowe pozwalające wybrać, czy chcemy uruchomić Interfejs Graficzny (Windows), czy wiersz poleceń (DOS).
Zakładam, iż Windows zainstalowany jest na dysku C:\, w katalogu Windows (ustawienie domyślne).

 1. Z menu Start wybierz "Uruchom...", wpisz polecenie attrib -s -r c:\msdos.sys i naciśnij "OK".
 2. Ponownie otwórz okienko "Uruchom...", lecz tym razem wydaj polecenie notepad c:\msdos.sys..
 3. W sekcji [Options] odszukaj wpis BootGUI=1 i zmień go na BootGUI=0 (w razie braku wpisu należy go utworzyć). Możesz dodać również wpis Logo=0. Wstrzyma on wyświetlanie Logo startowego Windows dzięki czemu system będzie startował nieco szybciej. Zamknij notatnik zapisując zmiany.
 4. W okienku "Uruchom..." z menu Start wydaj polecenie notepad c:\autoexec.bat
 5. Zmodyfikuj go tak, by wyglądał następująco:

  @echo off
  goto %CONFIG%
  :win
  cls
  echo.
  echo ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
  echo Loading Windows 98
  win
  goto end
  
  :dos
  cls
  echo.
  echo ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
  echo Starting MS-DOS 98
  echo.
  
  :end

  Wpisy po komendzie "echo" można modyfikować wg upodobań. Zapisz zmiany i zamknij plik.
 6. W okienku "Uruchom..." z menu Start wydaj polecenie notepad c:\config.sys
 7. Zmodyfikuj plik, by wyglądał następująco:

  [menu]
  menuitem=win,Windows 98
  menuitem=dos,Dos
  menudefault=win,2
  
  [win]
  
  [dos]  W pliku zapewne znajdowały się dwa wpisy zaczynając się od "device=" i "country=". Są one odpowiedzialne za wyświetlanie polskich znaków w DOS'ie. Nie są one niezbędne i w żadnym wypadku nie mają wpływu na "Polskość" Windows. Możesz je usunąć, dzięki czemu oszczędzisz trochę pamięci. Jeśli jednak chcesz je zachować, przenieć je do sekcji [dos]. Dzięki temu będą ładowane tylko przy uruchamianiu Wiersza poleceń.
  Zapisz zmiany i zamknij notatnik.

Druga sztuczka wymusi na systemie powrót do "czystego" DOS'a zawsze po zamknięciu systemu Windows. By sztuczka zadziałała konieczne jest utworzenie menu wyboru opisanego powyżej.

Aby po zamknięciu Windows'a, zamiast napisu "Możesz teraz bezpiecznie..." ukazywał nam się Wiersz poleceń należy usunąć (bądź zmienić nazwę) plik logos.sys. Znajdziesz go w katalogu Windows. Swoją drogą pozwolenie na wyłączenie komputera będzie wyświetlane, lecz w nieco zmienionej formie. W katalogu Windows jest też drugi plik o zbliżonej nazwie, a mianowicie logow.sys. Z kolei po usunięciu tego pliku system nie będzie wyświetlał ekranu "Poczekaj na zamknięcie systemu", dzięki czemu system będzie zamykał się nieco szybciej.


Nowe pozycje w menu kontekstowym Menu Edycja Exploratora Windows w systemach Windows Me i Windows 2000 zostało wzbogacone o dwie bardzo przydatne pozycje: Kopiuj do folderu... i Przenieś do folderu.... Pozycje te znacznie ułatwiają kopiowanie/przenoszenie plików między katalogami. Okazuje się, że takie pozycje bez problemu możesz dodać do menu kontekstowego plików i folderów w Windows 98 i 95 (warunek: zainstalowany IE 4.0 lub późniejszy). Również użytkownicy Windows 2000 i Me mogą skorzystać z tej porady dodając opisywane pozycje do menu kontekstowego - wystarczy kilka wpisów w rejestrze.

Uruchom edytor rejestru i przejdź do klucza [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers]. W podanym kluczu utwórz nowy o nazwie Copy to, kliknij go, w prawym oknie kliknij dwukrotnie na wartości Domyślna i wprowadź taki oto ciąg znaków: {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}. W analogiczny sposób utwórz klucz Move to i nadaj mu wartość {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}.
Zrestartuj Windows'a (lub samego explorera).

By nie grzebać w rejestrze ręcznie możesz też po prostu skopiować i uruchomić ten plik: copymoveto.reg


Na pewno każdy z nas spotkał się z problemami związanymi z odświeżaniem plików i katalogów znajdujących się na dysku. Oto przykład: jeżeli zapisujesz plik w otwartym już folderze, nie zobaczysz go, chyba że skorzystasz z polecenia Widok | Odśwież (lub [F5]). Możesz jednak zmusić Windows, by częściej odświeżał nasze foldery.

Uruchom Edytor rejestru (Start | Uruchom... | regedit). Przejdź do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE | System | CurrentControlSet | Control | Update. Po prawej stronie powinna znajdować się wartość ciągu o nazwie: "UpdateMode".
Kliknij ją dwókrotnie, zmień domyślną wartość 01 na 00 i klikamy OK. Zamknij Edytor rejestru i zrestartuj Windows. Możesz też pobrać i wczytać gotowy plik refwin.reg (0,1 KB)


Znacznie uprościsz sobie dostęp do pozycji "Panelu sterowania" stosując poniższy trik:

Kliknij prawym klawiszem na przycisku "Start" i wybierz "Otwórz". Z menu "Plik" wybierz Nowy obiekt | Folder i nadaj mu nazwę:
Panel sterowania.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} .

Menu Start wzbogacone zostało o nową pozycję.


Gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy na ikonę pliku, pojawia się tak zwane menu kontekstowe, z którego możesz wybrać polecenie (np. "Drukuj", "Otwórz"). Polecenie wytłuszczone to polecenie domyślne - zostanie ono wykonane, gdy podwójnie klikniesz na ikonę pliku lewym klawiszem myszki.
Istnieje możliwość dodania do takiego menu także własnych dodatkowych poleceń. Sposób wykonania przedstawiamy na przykładzie pliku "txt" i WordPada.

 1. Kliknij dwa razy na ikonę "Mój komputer". Z menu "Widok" wybierz "Opcje..." (w Windows 98 "Opcje folderów...").
 2. Na zakładce "Typy plików" przedstawione są wszystkie typy plików znane systemowi. Odnajdź pozycję "Dokument tekstowy". Zaznacz ją i wybierz "Edytuj".
 3. Kliknij na przycisk "Nowa...". Otworzy się okno o nazwie "Nowa czynność".
 4. W polu "Czynność" wprowadź nazwę polecenia, które ukaże się w menu kontekstowym (np. WordPad).
 5. W polu "Aplikacja wymagana do wykonania czynności" wpisz "C:\Program Files\Accesories\wordpad.exe" "%1".
 6. Potwierdź wpis przyciskiem "OK" i "Zamknij".
Teraz kiedy klikniesz prawym przyciskiem myszy na pliku z rozszerzeniem "txt" ukaże się menu z opcją WordPad. Gdy klikniesz na nią, każdy (nawet najmniejszy) dokument tekstowy zostanie otwarty w programie Wordpad.

Gdy klikamy prawym przyciskiem myszy na przycisk Start, ukazuje nam się menu kontekstowe. Z łatwością możemy dodać tu np. skróty do najczęściej używanych aplikacji.

 1. uruchom Edytor Rejestru, przejdź do klucza "HKEY_LOCAL_MACHINE | Software | CLASSES | Directory | shell"
 2. utwórz nowy klucz odpowiadający nazwie, którą chcesz zobaczyć w menu kontekstowym.
 3. w utworzonym kluczu utwórz kolejny klucz o nazwie command.
 4. kliknij dwukrotnie nazwę "Domyślna" w prawym oknie programu i w polu Dane wpisz ścieżkę dostępu do programu który chcesz uruchamiać danym poleceniem.


Jeśli chcesz, by po każdorazowym przesunięciu kursora myszy w prawy górny róg ekranu uaktywniany był wygaszacz ekranu, postępuj wg wskazówek poniżej:

 1. uruchom Edytor rejestru i przejdż do klucza HKEY_CURRENT_USER | SOFTWARE | Microsoft | Windows | CurrentVersion | Screen Savers
 2. po zaznaczeniu klucza "Screen Savers" z menu "Edycja" wybierz Nowy | Wartość ciągu. Nowej wartości nadaj nazwę "MouseCorners".
 3. kliknij dwukrotnie utworzoną właśnie wartość i wprowadź do niej ciąg "-Y-N"
 4. uruchom ponownie Windows
Możesz też pograć i wczytać gotowy plik: ss.reg

Czasem konieczne staje się przypisanie czytnikowi CD stałej litery, innej niż obecnie (np. gdy posiadamy wymienny).

Jak to zrobić? Nic prostszego:

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę "Mój komputer" i wybierz "Właściwości". Przejdź na zakładkę "Menedżer urządzeń", na liście odszukaj nazwę swojego napędu CD-ROM i Kliknij ją dwukrotnie. Na zakładce "Ustawienia", w polach "Początkowa litera dysku" i "Końcowa litera dysku" możesz określić, z jakiego przedziału liter system operacyjny na przydzielić literę naszemu napędowi. System będzie brał pierwszą z nich, a w przypadku jej zajętości wybierze kolejną. Kliknij na "OK" i "Zamknij". Na pytanie systemu, czy uruchomić go ponownie, odpowiedz twierdząco. Gdy teraz otworzymy zwartość ikony Mój komputer, zobaczymy, że napęd CD-ROM ma nową literę.

UWAGA: Ze zmianą litery przyporządkowanej CD-ROM trzeba uważać. Pamiętaj, że wszystkie zainstalowane w systemie programy, które z tego napędu korzystają, będą szukały swoich plików w starej lokalizacji! Może się więc okazać, że po wykonaniu tego triku przestaną działać! Zmianę litery najlepiej więc wykonać odrazu po instalacji systemu.()

aktualizacja:


Copyright © 1999 - 2019 PORADY ToM'a
Wszelkie prawa zastrzeĹźone.