Porady-ToMa.net » Porady » Poprawa wygl±du systemu 1/2


 1. Zacznij od usunięcia plików odpowiedzialnych za przechowywanie haseł profili. Uruchom narzędzie wyszukiwania plików (Start | Znajdź | Pliki lub foldery).
 2. W otwartym oknie wpisz *.pwl, w polu Szukaj w ustaw (c:) i kliknij na Znajdź.
 3. U dołu okna pojawią się odnalezione pliki. Zaznacz je i naciśnij [Delete]. Potwierdź chęć usunięcia plików.
 4. Przejdź do menu Start | Ustawienia | Panel sterowania | Hasła. Na zakładce Profile użytkownika zaznacz Wszyscy użytkownicy tego komputera używają tych samych preferencji... i kliknij na OK. Potwierdź chęć ponownego uruchomienia systemu.
 5. W Windows 98 / Me trzeba jeszcze usunąć jeden element. Z Panel sterowania wybierz Sieć, zaznacz pozycję Microsoft Family Logon i kliknij Usuń, Uruchom ponownie Windows.
 6. Jeśli przy starcie pojawi się okno logowania, podaj w nim tylko nazwę użytkownika (bez hasła), po czym naciśnij OK.


Co zrobić z nudnymi komunikatami, które pojawiają się, gdy pojedynczym kliknięciem zaznaczymy wybraną ikonę pulpitu i przez chwilę zatrzymamy na niej kursor? W bardzo prosty sposób możemy je zmienić na własne.

 1. Uruchom Edytor rejestru
 2. Teksty komunikatów, które zamierzamy zmodyfikować, są ukryte w wybranych kluczach Rejestru. Aby odszukać te klucze, wybierz Edycja | Znajdź..., odznacz Uwzględnij tylko całe ciągi. Teraz wpisz w pole edycji fragment oryginalnego komunikatu (np. Zawiera usunięte elementy. Dobrze, aby był on możliwie długi: ciąg składający się tylko z kilku znaków może występować także w innym kluczu Rejestru. Poszukiwania rozpoczną się, gdy klikniesz na Znajdź następne. Po kilku chwilach zobaczysz, że poszukiwany klucz został wyróżniony podświetleniem.
 3. Aby zmodyfikować tekst komunikatu, kliknij dwukrotnie na podświetlony napis. W oknie, które się ukaże, w pole Dane wartości możesz wpisać dowolną treść (np. Uwaga! W koszu znajdują się śmierdzące odpadki! Natychmiast wyrzucić śmieci!) Gdy już to zrobisz kliknij na OK. W identyczny sposób możesz zmodyfikować inne napisy tego typu.
Po zrestartowaniu systemu zmiany wejdą w życie. Miłej zabawy ;-)

Możemy zmusić Windowsa, by po każdym starcie systemu wyświetlał dowolny komunikat.

 1. uruchom Edytor Rejestru
 2. przejdź do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE | SOFTWARE | Microsoft | Windows | Current_Version | Winlogon
 3. kliknij na prawym oknie wybierz Edycja | Nowy | Wartość ciągu. Nowej wartości nadaj nazwę LegalNoticeCaption
 4. wykonaj ponownie krok trzeci, tym razem nadając wartości nazwę LegalNoticeText
 5. kliknij podwójnie na LegalNoticeCaption. W oknie wpisz nagłówek komunikatu (tekst będzie widoczny na niebieskim pasku u góry) i kliknij OK
 6. kliknij dwukrotnie na LegalNoticeText, wpisz tekst komunikatu i kliknij OK
 7. zamknij Edytor Rejestru i uruchom ponownie komputer.
Aby komunikat przestał się ukazywać, należy usunąć obie utworzone przed chwilą wartości.

Gdy tworzysz nowy pliki lub folder, Windows żąda wpisania poprawnej nazwy. Jeśli chcesz, by pod ikoną nie figurowała żadna nazwa, wciśnij lewy [Alt] i z bloku numerycznego wpisz 0160.

Jeżeli tworzony obiekt nie jest folderem, możesz utworzyć kilka obiektów bez nazw w tym samym katalogu. Wystarcz, że po wpisaniu cyfr puścisz klawisz [Alt] i naciśniesz spację (jedną dla pierwszego obiektu, dwie dla drugiego, itd.).


Możesz każdemu folderowi przypisać dowolną ikonkę!
Aby ręcznie uzyskać taki efekt należy:

 1. W wybranym folderze utwórz plik Desktop.ini (Start | Uruchom... | notepad c:\ścieżka\desktop.ini) z wpisem:

  [.ShellClassInfo]
  IconFile=nazwa.ico

  Aby była wyświetlana ikona z biblioteki, wpis powinien mieć postać:

  [.ShellClassInfo]
  IconFile=nazwa.dll
  IconIndex=x

  gdzie x to numer ikony w bibliotece (pierwsza ikona ma numer 0, druga - 1 itd.)

 2. Skopiuj do tego folderu ikonkę (lub bibliotekę) wymienioną w Desktop.ini (lub w Desktop.ini wpisać pełną ścieżkę do ikony)
 3. Nadaj folderowi atrybut systemowy. (Start | Uruchom... | attrib +s c:\ścieżka\nazwafolderu).


Metoda I - plik autorun.inf
W katalogu głównym wybranego dysku utwórz plik "autorun.inf" (Start|Uruchom...|notepad X:\autorun.inf, gdzie X to litera dysku) o następującej treści:

[autorun]
icon=X:\ścieżka\plik

Jeżeli plik określony w wierszu icon zawiera więcej niż jedną ikonę, musisz podać jej numer. Jak numerowane są ikony dowiesz się z poprzedniej porady. Zapisz zmiany i zamknij edytor. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer i odśwież zawartość klawiszem [F5].

Metoda II - edycja rejestru
Gdy masz zainstalowanego "Internet Explorera 4.0" lub późniejszego:

 1. uruchom Edytor rejestru
 2. otwórz klucz Hkey_Local_Machine | Software | Microsoft | Windows | CurrentVersion | Explorer
 3. załóż w tym miejscu nowy klucz o nazwie DriveIcons i wyposaż go w nowe podklucze - po jednym dla każdego napędu, którego ikonę zamierzasz podmienić. Jako nazwy nazwy poszczególnych kluczy wybierz litery napędów, czyli C , D itd.
 4. w każdym z tych kluczy załóż podklucz o nazwie DefaultIcon
 5. kliknij dwukrotnie na (Domyślna) i w polu Dane wartości wpisz ścieżkę dostępu do pliku z ikonką
 6. zamknij Edytor rejestru, przejdź do Mój komputer i naciśnij [F5].


System Windows umożliwia wyśrodkowanie tapety, rozciągnięcie jej lub ułożenie obok siebie. Istnieje jednak sposób umieszczenia rysunku w dowolnym miejscu pulpitu.

 1. kliknij prawym klawiszem myszy na pulpicie i wybierz Właściwości. Wybierz tapetę, którą chcesz oglądać i wyśrodkuj ją. Zamknij okno klikając na OK.
 2. uruchom Edytor rejestru. Przejdź do gałęzi: HKEY_CURRENT_USER | Control Panel | Desktop.
 3. po zaznaczeniu klucza Desktop, utwórz dwie nowe wartości ciągu (Edycja | Nowy | wartość ciągu) o nazwach WallpaperOrginX i WallpaperOrginY
 4. kliknij dwukrotnie pozycję WallpaperOrginX i podaj odstęp od lewej krawędzi ekranu (w pixelach). Z kolei WallpaperOrginY określa odległość od góry ekranu.
 5. zamknij Edytor rejestru i uruchom ponownie Windows
Ustawienie wartości na 0 powoduje wyśrodkowanie tapety względem danej osi. Wartości mogą też być ujemne (np. -58).

Windows upodabnia nasz komputer do sieci Web. W ten sposób, analogicznie jak na stronach WWW, klikając pojedynczo odnośnik, możemy otwierać poszczególne katalogi. Są one wtedy wyróżnione podkreśleniem.

Aby wyłączyć to "udogodnienie", otwórz dowolne okno Windows, w nim wybierz menu Widok | Opcje folderów. Tutaj możesz po prostu zaznaczyć opcję Styl klasyczny i kliknąć OK. Gdy jednak wybierzesz Niestandardowy oparty na wybranych ustawieniach, a następnie Ustawienia, będziesz mógł dokładniej dopasować ustawienia dotyczące otwierania folderów. Wystarczy że wybierzesz opcję Dwukrotne kliknięcie otwiera element (pojedyncze zaznacza), by każdy z nich otwierał się po podwójnym kliknięciu zachowując dotychczasowy wygląd i właściwości (widok sieci web). Zmiany zatwierdź klikając na OK.


Rysunek obok najlepiej chyba obrazuje to, o czym będzie ta porada, od razu przejdę więc "do rzeczy".

By uzyskać taki efekt potrzebna będzie przede wszystkim grafika, która ma być wyświetlana. Jej maksymalne wymiary to 180:115 pikseli. Paleta kolorów jest dowolna jednak jeśli ograniczysz się do 256, kolor biały stanie się przeźroczysty. Przygotowaną grafikę (musi to być bitmapa) umieść w katalogu :\windows\system pod nazwą oemlogo.bmp.

Musisz jeszcze przygotować mały plik tekstowy o mniej więcej takiej treści:

[general]
Manufacturer=POR@DY ToM'a
Model=www.porady-toma.net

[support information]
Line1=Tutaj umieszczone informacje
Line2=dostępne będą po kliknięciu na przycisk
Line3="Informacje pomocy technicznej"
Line4=
Line5=Por@dy ToM'a
...
Line9999=Nie sprawdzałem, ile linii można umieścić, ale całkiem sporo :}

Pierwsze trzy linijki są niezbędne, reszta wg upodobań - oczywiście tekst można dostosować wg potrzeb (ilustracja).
Tak przygotowany plik musisz zapisać w katalogu :\windows\system pod nazwą oeminfo.ini.

I to już wszystko, jeśli chodzi o okno właściwości systemu. Przykładowe pliki znajdziesz tutaj.()

aktualizacja:


Copyright © 1999 - 2019 PORADY ToM'a
Wszelkie prawa zastrzeĹźone.